Ejendoms Udlejning

Boda Ejendomme henviser til AMBO Ejendomsservice A/S som tilbyder ejendomsadministration og driftrelaterede ydelser med henblik på betjening af udlejnings- og investeringsejendomme, butikscentre, kontorejendomme og boliglejemål mv.

Vi kan sammenstykke vores ydelse så den dækker alt fra en “full service” pakke omfattende den fulde administration, ejendomsservice, drift og juridisk såvel som finansiel rådgivning, til en snæver administration der kun omfatter outsourcede opgaver som en investor ikke selv ønsker at varetage.

En aftale med os vil dog typisk omfatte bl.a.:

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af lejerkartotek, samt opkrævning af leje og forbrugsafgifter mv.
 • Restancebehandling og evt. ophævelse af lejere efter aftale med udlejer.
 • Overvågning af leje for evt. regulering efter regler for markedsleje på erhvervslejemål.
 • Udarbejdelse og varsling af lejestigninger i form af bl.a. omkostningsbestemt leje og skatter og afgifter mv.
 • Rettidig betaling af ejendommens udgifter.
 • Afregning af forbrugsregnskaber iht. lejeaftaler og lovgivningens regler.

Dertil kan der træffes nærmere aftale om bl.a. følgende ydelser

 • Håndtering af henvendelser fra lejere, myndigheder, forsyningsvirksomheder og faste leverandører mv.
 • Flyttesyn.
 • Optimering og afregning af overskudslikviditet.
 • Overvågning af lån i ejendomme.
 • Juridisk rådgivning.
 • Driftsoptimering og rådgivning omkring udvikling af ejendommen ved en ejendomsinspektør.
 • Byggeteknisk rådgivning i forbindelse med ombygninger og renoveringer, modernisering af lejemål mv.
 • Lønudbetaling til evt. ansatte og udarbejdelse af ansættelseskontrakter mv.